ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านข่าวทั้งหมด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

ประกาศรายชื่อ/ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม
17/12/2564 9:30:14

แสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

16/12/2564 11:12:42

การประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.) ครั้งที่ 6/2564

16/12/2564 11:09:33

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณะจารย์ประจำ ครั้งที่ 2/2564

29/11/2564 14:11:49

พิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

29/11/2564 14:09:47

การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณะจารย์ประจำ ครั้งที่ 1/2564

29/11/2564 14:06:38

จัดโครงการนำเสนอโครงร่างและพิจารณาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ (R2R) รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด