ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านข่าวทั้งหมด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

ประกาศรายชื่อ/ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม
22/6/2564 14:01:42

มพ. เยี่ยมไข้

21/6/2564 9:27:07

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

9/6/2564 14:02:50

การประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.)

7/6/2564 10:30:25

การประชุมชี้แจงการประเมินค่างาน

12/5/2564 16:55:39

ประชุมการพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

12/5/2564 16:53:11

การประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.)

     ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด