ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านข่าวทั้งหมด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

ประกาศรายชื่อ/ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม
9/7/2564 14:29:07

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564

9/7/2564 14:27:51

พิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

2/7/2564 10:43:07

โครงการเสวนาให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

29/6/2564 10:08:20

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

28/6/2564 11:37:38

ประชุมชี้แจงการใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

28/6/2564 11:35:29

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

     ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด