ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านข่าวทั้งหมด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

ประกาศรายชื่อ/ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม
22/4/2564 9:35:34

รางวัลการประเมินความโปร่งใส (UP-ITA)

5/4/2564 11:03:14

การประชุมการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์

5/4/2564 11:01:54

การประชุมการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

18/3/2564 14:39:45

แสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

18/3/2564 14:37:35

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล

9/3/2564 16:19:37

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

     ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด