ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านข่าวทั้งหมด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สายวิชาการ

สายบริการ

ประกาศรายชื่อ/ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม
14/8/2563 16:18:39

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (Knowledge Management)

4/8/2563 10:50:08

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

3/8/2563 10:13:39

การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงสถานที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

23/7/2563 14:48:16

ประชุมติดตามการรายงานผลการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563

23/7/2563 14:40:01

การประชุมหารือการกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ ร่วมกับ 5 หน่วยงาน

23/7/2563 11:19:09

การประชุมหารือการกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ ร่วมกับ 9 หน่วยงาน

     ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด