ภาพกิจกรรม > มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานเตรียมความพร้อมกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 36 ให้กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานเตรียมความพร้อมกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 36 ให้กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้ นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ เข้ารายงานการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ให้ที่ประชุมทราบ เพื่อร่วมต้อนรับบุคลากรมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในโอกาสมาแข่งขันกีฬาที่จังหวัดพะเยา และเป็นการเตรียมการในเรื่องของสถานที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารและการจราจร ในจังหวัด เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย เกิดความปลอดภัย กับผู้มาเยือน และร่วมต้อนรับเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน 2560 โดยมี นายณรงศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม และ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า /ข่าว
ขอบคุณภาพจาก ผอ.จีระวัฒน์ หมั่นงาน