HR ACTIVITY

กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 8 ปี


เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสมทบ เหล็กสิงห์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นำบุคลากรในสังกัด ประกอบพิธีวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 8 ปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
/////////////////////////////
พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า รายงาน
ขอบคุณภาพ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
HR