HR ACTIVITY

วันคล้ายวันสวรรคต "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช"น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพให้แก่ผืนแผ่นดินปวงชนชาวไทย


วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ กองการเจ้าหน้าที่ นำโดยนายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพให้แก่ผืนแผ่นดินปวงชนชาวไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
HR