HR ACTIVITY

ม.พะเยา จัดทัพบุคลากร สู้ศึกกีฬา สกอ. ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์”


วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี กล่าวให้โอวาทแก่บุคลากรเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ระหว่างวันที่ 24-31 พ.ค.62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจ โดยขอให้บุคลากร มีความตั้งใจในการแข่งขัน มีน้ำใจของนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยในการแข่งขันกีฬา ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน ธัชศฤงคารสกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าทีมนักกีฬา ได้ชี้แจงรายละเอียดของการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัยส่งบุคลากรเข้าร่วม จำนวน 89 คน รวม 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล ว่ายน้ำ เปตอง จักรยานเพื่อสุขภาพ เทนนิส วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด และแบดมินตัน จากนั้น อธิการบดีมอบชุดกีฬาในนามมหาวิทยาลัยให้แก่นักกีฬา ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ในครั้งนี้อีกด้วย
HR