HR ACTIVITY

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2562


วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 28 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

โดยในโครงการดังกล่าว บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องมือที่ครบครันทันสมัย พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำด้านสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
HR