HR ACTIVITY

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562


เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562

นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562
ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ด้านหน้าศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา
HR