คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย


Q : การลาของลูกจ้างสามารถลาได้กี่วัน
A : การลาของลูกจ้างในปีแรกจะสามารถลาได้ 8 วัน ปีถัดไป 15 วัน (ขึ้นอยู่กับสัญญาจ้างของหน่วยงาน)

HR