สำหรับบุคลากร ม.พ.

HR ACTIVITY

ACTIVITY
7/9/2566 14:23:37

คลินิกความก้าวหน้าของพนักงานสายสนับสนุน หัวข้องานวิจัย

6/9/2566 16:09:04

การประชุมการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

28/8/2566 11:47:13

กิจกรรม BMI Challenge: เต้นแอโรบิค l พิชิต BMI

28/8/2566 11:46:05

พิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

28/8/2566 11:44:20

โครงการบริหารเงินดีมีสุข

28/8/2566 11:42:40

คลินิกความก้าวหน้าของพนักงานสายสนับสนุน หัวข้อ คู่มือปฏิบัติงาน

     ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

จัดซื้อ-จัดจ้าง

Get in touch

contacts