สำหรับบุคลากร ม.พ.

HR ACTIVITY

ACTIVITY
4/7/2565 14:09:25

พิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

4/7/2565 14:06:56

สภากาแฟสัญจร...ผู้บริหาร มพ. พบบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ และ กองบริหารงานวิจัย

4/7/2565 14:03:40

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565)

4/7/2565 14:02:33

พิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

4/7/2565 14:01:35

จัดพิธีรดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

4/7/2565 13:59:54

ปรับพื้นที่ภายในหน่วยงาน

     ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

จัดซื้อ-จัดจ้าง

Get in touch

contacts