สำหรับบุคลากร ม.พ.

HR ACTIVITY

ACTIVITY
22/4/2567 9:16:04

ประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.) ครั้งที่ 2/2567

22/4/2567 9:15:09

พิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

22/4/2567 9:13:54

กิจกรรม "Aerobic Dance & Weight Training" ภายใต้โครงการ BMI Challenge

22/4/2567 9:12:16

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและหัวหน้างาน รุ่นที่ 1 "UP EMPOWERMENT 2023"

22/4/2567 9:10:43

พิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

21/2/2567 12:19:32

การประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการทำงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

     ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

จัดซื้อ-จัดจ้าง

Get in touch

contacts