สำหรับบุคลากร ม.พ.

HR ACTIVITY

ACTIVITY
22/3/2565 15:37:34

Big Cleaning Day กองการเจ้าหน้าที่

9/3/2565 10:41:32

การแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

9/3/2565 10:39:57

การแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

9/3/2565 10:38:53

การแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

9/3/2565 10:36:56

การแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

9/3/2565 10:34:00

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2

     ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

จัดซื้อ-จัดจ้าง

Get in touch

contacts