HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา อัดฉีดเงินรางวัลแสดงความยินดีบุคลากร


มหาวิทยาลัยพะเยา อัดฉีดเงินรางวัลแสดงความยินดีบุคลากร
ที่ได้รับเหรียญรางวัลกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมอธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดี >> ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และบุคลากร ที่ได้รับเหรียญรางวัลจาก การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” เมื่อ 9-16 มิถุนายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา โดยมีผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และบุคลากร จำนวน 43 คน เข้ารับมอบค่าตอบแทนพิเศษ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ได้อัดฉีด เหรียญทอง 10,000 บาท เหรียญเงิน 5,000 บาท และเหรียญทองแดง 3,000 บาท ในครั้งนี้รวมงบประมาณ 324,500 บาท

ข่าว/ พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า
ภาพ/ กองการเจ้าหน้าที่
HR