HR ACTIVITY

กองการเจ้าหน้าที่ เข้าสระเกล้าดำหัว รองอธิการบดี ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์


นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นำบุคลากรในสังกัด เข้าสระเกล้าดำหัว ศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี ในฐานะกำกับดูแลกองการเจ้าหน้าที่ ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา
HR