HR ACTIVITY

ทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือออกกำลังกาย UP FITNESS


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563

กองการเจ้าหน้าที่ ได้เข้าทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือออกกำลังกาย ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา (UP FITNESS) เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 โดยเปิดให้บริการเวลา 16.00 - 18.00 น.

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือบุคลากรผู้ใช้บริการทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการการเข้าใช้บริการและการคัดกรองก่อนการเข้ารับบริการทุกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการ โทร 1044
HR